ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.80 ทอง 15  
19 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน