ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบำรุงศาสน์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80 ทอง 20  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 20  
26 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  
27 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน