ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 97.92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 58.92 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58.67 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58.22 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 43.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 38.41 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 33.92 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 32.32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 30.17 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 26.75 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 26.67 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 24.25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 20.17 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 17.17 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 16.25 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 14.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 12.33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 9.67 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 9.17 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 8 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 6.75 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน