ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 93.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.75 ทอง 6  
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.75 ทอง 9  
11 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.50 ทอง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน