ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.83 เงิน 8  
9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 64.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 51 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 46.67 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 46.33 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 45 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน