ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 51 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 28 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 27 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 27 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 18 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 18 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 16 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 14 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน