ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.70 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน