ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกาะยาววิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.42 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.06 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.78 เงิน 8  
9 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.87 เงิน 9  
10 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.78 เงิน 10  
11 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74.43 เงิน 11  
12 โรงเรียนรัตนพลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 74.13 เงิน 12  
13 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.13 เงิน 13  
14 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70.46 เงิน 14  
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.25 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.14 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 60.62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 60.56 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60.21 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 50.74 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 50.07 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 49.42 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 49.29 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 47.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  
26 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน