ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80.39 ทอง 5  
6 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.95 เงิน 8  
9 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 70.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67.59 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 67.36 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 67.21 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66.59 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 64.68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62.31 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60.18 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58.55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 57.32 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 55.07 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 54.97 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 51 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 49.73 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 48.12 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 46.72 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 45.25 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 44 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน