ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 11  
14 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71 เงิน 16  
19 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70 เงิน 19  
22 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70 เงิน 19  
23 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -  
24 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  
25 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน