ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 55 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 54 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน