ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73 เงิน 13  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73 เงิน 13  
17 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 58 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 57 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 55 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 53 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 52 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน