ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 57 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 56 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 14  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 56 เข้าร่วม 14  
20 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 56 เข้าร่วม 14  
21 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 56 เข้าร่วม 14  
22 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 56 เข้าร่วม 14  
23 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม 14  
24 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 14  
25 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน