ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.15 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.15 ทอง 4  
6 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.99 ทอง 6  
8 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนธรรมโฆสิต สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79.99 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.49 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.15 เงิน 12  
13 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรียาภัย 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.32 เงิน 14  
15 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.99 เงิน 15  
16 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.99 เงิน 16  
17 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.16 เงิน 17  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.15 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 68.49 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
23 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  
24 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -  
25 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
26 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน