ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนประชาวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน