ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.50 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนพันธศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66.50 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน