ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนธรรมโฆสิต สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน