ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 66.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  
10 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน