ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน