หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 066 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 63 177 100
2 067 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 53 121 77
3 068 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 24 48 34
4 069 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 28 56 44
5 070 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 9 19 13
6 071 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 58 116 83
7 072 โรงเรียนพนมเบญจา 26 123 61
8 073 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 25 37 31
9 074 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 12 23 19
10 075 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 34 116 48
11 076 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 38 84 63
12 077 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 66 188 98
13 078 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 47 118 78
14 079 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 20 37 26
15 065 โรงเรียนเมืองกระบี่ 55 122 84
16 080 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 52 122 77
17 007 โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ 0 0 0
18 051 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 7 18 10
19 056 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 16 33 26
20 059 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 15 27 15
21 062 โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา 0 0 0
22 053 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 5 6 6
23 060 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 13 19 15
24 061 โรงเรียนวุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 4 8 6
25 057 โรงเรียนสันติวิทยา 0 0 0
26 058 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 18 28 26
27 052 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 19 34 26
28 055 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 10 24 18
29 050 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 23 43 34
30 064 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0 0 0
31 063 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 32 75 57
รวม 772 1822 1175
2997

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]