หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nrt1

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

 

013 หุ่นยนต์

1. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 1  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 2  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 3  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 4 
2. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 1  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 2  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 3  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 4 
3. 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 1  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 2  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 3  สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 4 
4. 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]