หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nwt1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

 

013 หุ่นยนต์

1. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.นราธิวาส เขต 1  สพม.นราธิวาส เขต 2  สพม.นราธิวาส เขต 3 
2. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.นราธิวาส เขต 1  สพม.นราธิวาส เขต 2  สพม.นราธิวาส เขต 3 
3. 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.นราธิวาส เขต 1  สพม.นราธิวาส เขต 2  สพม.นราธิวาส เขต 3 
4. 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.นราธิวาส เขต 1  สพม.นราธิวาส เขต 2  สพม.นราธิวาส เขต 3 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]