ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว สพป. ตรัง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านมะนัง สพป. สตูล 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านดอนหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านบางคลี สพป. พังงา 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านพารา สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 21  
24 โรงเรียนมหิดล สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านคลองของ สพป. ระนอง 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป. ปัตตานี เขต 3 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดปัณณาราม สพป. พัทลุง เขต 2 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน