ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 85.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป. กระบี่ 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป. พังงา 77.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77.50 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองผักฉีด สพป. ตรัง เขต 1 75.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 70.50 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 69.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.50 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านตูเวาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง 67 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนวัดควนถบ สพป. พัทลุง เขต 1 67 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนบ้านแหร สพป. ยะลา เขต 3 66.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 65.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านรานอ สพป. ยะลา เขต 2 65.50 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ สพป. ยะลา เขต 1 58.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 54 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน