ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 69 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 69 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 69 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน