ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำนักขาม สพป. สงขลา เขต 3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 สพป. พังงา 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซอย 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 77.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 76.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปลายละหาน สพป. สงขลา เขต 2 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สงขลา เขต 1 71.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดคันนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.66 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านไสขรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดนาปะขอ สพป. พัทลุง เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 62.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 58.66 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน