ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 57.67 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 55.67 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 54.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 53.67 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 52.33 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน