ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม สพป. พังงา 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 68 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน