ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก สพป. ชุมพร เขต 2 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. พังงา 83.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1 81.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 73.90 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 73.90 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดเขาแดง สพป. พัทลุง เขต 1 73.90 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.80 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 43.60 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต - -  
17 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน