ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. พังงา 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. ตรัง เขต 1 62 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน