ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ สพป. สงขลา เขต 1 83.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. พัทลุง เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกรัก สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 79.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ปัตตานี เขต 3 79.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 79.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดโคกม่วง สพป. สงขลา เขต 2 78.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 76.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 73.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.60 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน