ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท้าวโทะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สพป. ตรัง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป. ยะลา เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 65 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. พัทลุง เขต 2 65 ทองแดง 19  
25 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 19  
26 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 65 ทองแดง 19  
27 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว สพป. ยะลา เขต 2 63 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน