ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนนิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 81.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 81.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 81.50 ทอง 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 11  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 80.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ สพป. สตูล 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป. กระบี่ 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป. สงขลา เขต 1 77 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน