ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป. พัทลุง เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดพระเกิด สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสารวัน สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน