ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระเกิด สพป. พัทลุง เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 84.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.10 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 81.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 81.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 80.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป. พัทลุง เขต 1 78.90 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 75.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สตูล 75.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 74.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 74.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 74.10 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต 73.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 73.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 72.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนในเมือง สพป. สงขลา เขต 1 70.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 68.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป. ปัตตานี เขต 3 67.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป. ปัตตานี เขต 2 64.60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน