ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 86.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 85.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 85.20 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านขัน สพป. พัทลุง เขต 1 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 84.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.80 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 82.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 82.60 ทอง 16  
19 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 81.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 81.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 78.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 77.80 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน