ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 6  
9 โรงเรียนประชานิคม4 สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนแค สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 67 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม สพป. นราธิวาส เขต 1 47 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 25 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน