ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 96.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 88.96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 86.91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สตูล 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนาเหรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.77 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปอเยาะ สพป. ยะลา เขต 1 85.41 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 84.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 83.56 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม สพป. ตรัง เขต 1 82.31 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 81.18 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.95 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล3(บ้านยะกัง) สพป. นราธิวาส เขต 1 78.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 77.31 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าเขา สพป. พังงา 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบางเขียด สพป. สงขลา เขต 1 75.71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.14 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป. ปัตตานี เขต 1 70.48 เงิน 20  
21 โรงเรียนดารุลฟุรกอน สพป. นราธิวาส เขต 2 67.86 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านอินทนิล สพป. ปัตตานี เขต 2 66.94 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.49 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64.77 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ปัตตานี เขต 3 63.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 61.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 60.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 60.10 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน