ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป. สตูล 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป. สงขลา เขต 3 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป. พัทลุง เขต 2 76.99 เงิน 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.65 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 73.99 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.99 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน