ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 96.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 95.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 90.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกาแบง สพป. สตูล 88.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 87.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 86.82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 84.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต 82.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ตรัง เขต 1 81.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.65 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 79.99 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.99 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 73.99 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 72.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.65 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 66.99 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 65.66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 64.66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 63.65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 62.65 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน