ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป. สตูล 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านไสดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน