ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 96.52 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 84.92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป. ยะลา เขต 3 84.21 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 83.51 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 82.44 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 80.14 ทอง 8  
9 โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 78.11 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเตรียม สพป. พังงา 77.56 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 76.92 เงิน 11  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปากปรน สพป. ตรัง เขต 1 74.45 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.87 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดควนถบ สพป. พัทลุง เขต 1 72.59 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.18 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดคลองแห สพป. สงขลา เขต 2 70.42 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 70.09 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจ่ากอง สพป. ปัตตานี เขต 3 68.56 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต 2 68.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.39 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 67.85 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 67.51 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป. พัทลุง เขต 2 66.12 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ สพป. ยะลา เขต 1 65.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 64.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 64.27 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 63.49 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. นราธิวาส เขต 3 63.38 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน