ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป. กระบี่ 88.68 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 86.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล 82.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 76.01 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.68 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 73.34 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 68.34 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.34 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. นราธิวาส เขต 3 65.68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 64.68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 63.34 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63.01 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 61.68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 60.68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป. สงขลา เขต 3 60.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60.01 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 57.34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57.32 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 56.01 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน