ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชานิคม4 สพป. ชุมพร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเปร็ต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านปากด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 19  
24 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 86 ทอง 19  
25 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 83 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน