ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 85.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป. ตรัง เขต 1 83.18 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 81.12 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 79.10 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 77.18 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.23 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 74.79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 73.45 เงิน 11  
12 โรงเรียนประชานิคม4 สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 72.24 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 68.77 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 65.54 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 65.10 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 64.06 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 63.97 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57.51 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 56.22 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 55.78 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 54.44 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 53.29 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 52.80 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป. ยะลา เขต 1 50.64 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน