ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 86.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 84.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.14 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 81.96 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 80.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.14 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 75.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.51 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 73.96 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป. ตรัง เขต 1 72.53 เงิน 12  
13 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 71.34 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.95 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 67.04 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 65.34 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.45 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 64.45 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 64.45 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 64.45 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 64.45 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 64.45 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล 64.45 ทองแดง 17  
24 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.45 ทองแดง 17  
25 โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป. ยะลา เขต 1 58.35 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 56.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 55.43 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน