ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งยางเปล สพป. พัทลุง เขต 1 91.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคู สพป. พัทลุง เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.21 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.03 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.97 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. สงขลา เขต 3 73.34 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป. ตรัง เขต 1 69.66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 66.34 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 66.34 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64.34 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป. สงขลา เขต 1 56.33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน