ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 76.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 73.60 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 73.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 73.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป. ยะลา เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 70.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 68.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 68.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 3 68.20 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบกกราย สพป. ระนอง 68.20 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 67.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 66.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดไทรพอน สพป. พัทลุง เขต 2 65.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 64.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 62.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 60.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 55 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน