ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาแดง สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป. ยะลา เขต 1 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน