ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชภักดี สพป. นราธิวาส เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากสระ สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน